„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

BLOG
Jak si NAJÍT PRÁCI.

Jak si NAJÍT PRÁCI.
1. Hlavním předpokladem je vnitřní nastavení, motivace, že chci pracovat a ne, že si chci najít práci. Z mé praxe vyplývá, že lidé, kteří jsou bez práce rok a více upadnou do stavu jisté letargie. V tomto stavu nesmíte zůstat! Stanovte si jasné, dosažitelné cíle na konrétní období - den, týden, měsíc. Např. Zítra si udělám seznam potencionálních firem, které mohu buď osobně nebo formou telefonu oslovit. Neváhejte do těchto firem i zajít. 

2. Nastavte si řád. Člověk potřebuji mít pocit, že je součástí nějakého vyššího principu, že má (i díky tomuto principu) budoucnost. Řádem může být například, že každý den od 8-10 hledáte firmy k oslovení, následně si domluváte schůzky atd. Zahrňte do svého "pracovního plánu" i čas na vyhodnocování viz níže bod 8. Vidíte? Už teď máte nějaký řád a díky tomu a systematickému přístupu je pouze otázka času (a většinou krátkého) kdy práci seženete.
 
3. My lidé jsme od přírody líní, ideálně pokud bychom nemuseli dělat nic a měli za to hodně. Jen obtížně najdu práci, když uvnitř sebe vím, že pracovat nechci, nebaví mě to apod. Prvně se tedy zeptejte sami sebe „Co vlastně chci?“
 
4. Důležité je vědět co chci dělat. Možná by jste se divili, co lidí hledá práci a vlastně ani neví co chtějí dělat, co je naplňuje, co mají rádi a díky tomu pak co mohou nejlepšího dát sobě i svým svému zaměstnavateli.
 
5. Buďte pokorní. Pozor, to neznamená nemít sebevědomí, ale mít zdravé sebevědomí. Nechci víc než v daný čas mohu dát, ale ani míň, než co dávám.
 
6. Napište si přesně co od práce očekáváte a co Vy sami můžete práci dát.

7. Do CV piště pouze to, co skutečně umíte, nebojte se tam napsat i věci, na které jste ze své pracovní historie pyšní, které někomu/něčemu pomohli. U lidí, kteří mají za sebou významné posty (ředitel, manažer apod.) se práce pouze podle zaslaného CV může hledat špatně. Že to zní jako hloupost? Není. Sám moc dobře vím, jak se někteří lidé (zvláště muži) mohou dívat na dovednosti, kompetence jiných lidí, které hledají do svého týmu. Někdy to berou dokonce, zcela nesmyslně, jako ohrožení jejich postavení a vybírají raději takové kanditáty, kteří jsou tzv. poddajní apod. ale tím mohou bránit vzniku nových myšlenek, nezaujatých pohledu a vhodné zpětné vazby. U těchto typu CV doporučuji zamyšlení, zda neoslovovat personální agentury - opět vlastní zkušenost říká, že některé presonální agentury si nedovedou s takovýmto CV, potažmo člověkem správně poradit, a jít raději přímo ke zdroji, k majitelům či výkonnému managementu společnosti.

8. Neptejte se proč nemůžete najít práci i přesto, že jste proto tolik udělali. Pátrejte po tom, co udělat můžete, ale doposud jste neudělali. Vyhodnucujte svou činnost a hledejte vše co jste doposud neudělali a mohlo by Vás posunout dál, respektive blíž k získání práce.
 
9. Finanční představa platu je důležitá, ale nikdy ji nedávejte před vlastní vnitřní motivaci. Neboli uvědomte si, co Vás na práci nejvíce motivuje a to porovnávejte s nabídkami práce které zvažujete nebo které chcete přitáhnout do svého života. Nebojte se na pohovoru hovořit o pěnězích.

Jistě, najde se ještě spousta dalších věcí, které lze udělat. Výše uvedený výčet berte jako základní a v praxi ověřený.