Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

PROCESNÍ PORADENSTVÍ
Jak postupujeme

Jednotlivé fáze mohou být realizovány odděleně. Zákazník může po kterékoli fázi spolupráci přerušit. Kdykoli pak lze pokračovat v další fázi dle potřeb a možností zákazníka.

 
I.fáze

Identifikace cíle

 
 • Setkáme se a společně podrobně probereme stávající situaci společnosti. Na věci máme holistický pohled, vše totiž souvisí se vším.
 • Dozvíte se, co obnáší procesní řízení.
 • Sestavíme STRATEGII společnosti.
 • Definujeme cíle a očekávání vůči procesnímu řízení.
 • Navrhneme projektový plán - budete přesně vědět, kdy se co a jak bude dělat.
 • Evangelizujeme a proškolíme klíčové pracovníky.
 • Vystavíme celkovou zprávu o stavu.
   
Tato fáze vyžaduje součinnost managementu a vedení společnosti. Z vaší i naší strany by se jí měli zúčastnit min. 2 lidé. Odhad trvání fáze je 1-2 týdny.
 
II.fáze

Analýza procesů

 
 • Zpracujeme analýzu aktuálního stavu (AS-IS) - jak je.
 • Identifikujeme rizika.
 • Najdeme příležitosti ke zlepšení - obchod, technologie apod.
 • Sestavíme analýzu slabých míst v procesech.
 • Nastavíme firemní procesy.
 • Definujeme jasně a měřitelně cíle vybraných procesů.
   
Tato fáze vyžaduje součinnost širšího managementu společnosti a vlastníků procesů. Z vaší strany by se jí mělozúčastnit 2 - 5 lidí,z naší strany 2 specialisté. Odhad trvání fáze je 2 - 4 týdny.
 
 
III.fáze

Optimalizace procesů

 
 • Navrhneme optimální stav (TO-BE) - jak by měl být.
 • Navrhneme řešení identifikovaných rizik z fáze II.
 • Sestavíme kompetenční modely pracovníků.
 • Transformujeme organizaci na procesně řízenou.
 • Změníme myšlení a komunikaci lidí.
 • Zajistíme automatizaci procesů.
 • Definujeme vazby a požadavky na používané nástroje (ERP apod.)
   
Tato fáze vyžaduje součinnost širšího managementu společnosti, vlastníků procesu, odborných pracovníků znalých procesů, nebo pak všech dotčených zaměstnanců. Odhad trvání fáze je 3 - 8 týdnů.

 
IV.fáze

Měření procesů a prevence

 
 • Nastavíme metriky (KPI) k řízení výkonnosti procesů a celé organizace, např. metodou Balanced Scorecard.
 • Vytvoříme systém odměňování zaměstnanců na základě hodnocení osobního výkonu jedince, vztaženého k plnění plánovaných osobních cílů.
 • Nastavíme a zavedeme systém bonusů a malusů.
 • Mzdy a odměny jednotlivých pracovníků budou v korelaci s jejich výkonem.
 • Minimalizujeme „pocitové“ vnímání výsledků hodnocení ze strany podřízených (mám pocit, že bych měl mít tolik a tolik peněz). 
 • Zavedeme systematické optimalizování procesů.
   
Tato fáze vyžaduje součinnost řídících pracovníků, procesních manažerů, business architektů, systémových administrátorů a vlastníků procesu. Z vaší strany by se měli zúčastnit min. 2 lidé, z naší strany 1-2 specialisté. Odhad trvání fáze je 2 - 5 týdnů. 

Kdo pro Vás bude pracovat ?

Máme připraven tým specialistů dle náročnosti a specifik projektu. Pracovat pro Vás bude například:
 
Tomáš Prchal
TOVIA s.r.o.
Procesní poradce, kouč


Jiří Flídr
TOVIA s.r.o.
Procesní poradce, kouč
 
Máte zájem o více informací?

Tomáš Prchal
+420 725 660 800
tomas.prchal@tovia.cz