„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

PROCESNÍ PORADENSTVÍ
Jak postupujeme

Jednotlivé fáze mohou být realizovány odděleně. Zákazník může po kterékoli fázi spolupráci přerušit. Kdykoli pak lze pokračovat v další fázi dle potřeb a možností zákazníka.

 
I.fáze

Identifikace cíle

 
 • Setkáme se a společně podrobně probereme stávající situaci společnosti. Na věci máme holistický pohled, vše totiž souvisí se vším.
 • Dozvíte se, co obnáší procesní řízení.
 • Sestavíme STRATEGII společnosti.
 • Definujeme cíle a očekávání vůči procesnímu řízení.
 • Navrhneme projektový plán - budete přesně vědět, kdy se co a jak bude dělat.
 • Evangelizujeme a proškolíme klíčové pracovníky.
 • Vystavíme celkovou zprávu o stavu.
   
Tato fáze vyžaduje součinnost managementu a vedení společnosti. Z vaší i naší strany by se jí měli zúčastnit min. 2 lidé. Odhad trvání fáze je 1-2 týdny.
 
II.fáze

Analýza procesů

 
 • Zpracujeme analýzu aktuálního stavu (AS-IS) - jak je.
 • Identifikujeme rizika.
 • Najdeme příležitosti ke zlepšení - obchod, technologie apod.
 • Sestavíme analýzu slabých míst v procesech.
 • Nastavíme firemní procesy.
 • Definujeme jasně a měřitelně cíle vybraných procesů.
   
Tato fáze vyžaduje součinnost širšího managementu společnosti a vlastníků procesů. Z vaší strany by se jí mělozúčastnit 2 - 5 lidí,z naší strany 2 specialisté. Odhad trvání fáze je 2 - 4 týdny.
 
 
III.fáze

Optimalizace procesů

 
 • Navrhneme optimální stav (TO-BE) - jak by měl být.
 • Navrhneme řešení identifikovaných rizik z fáze II.
 • Sestavíme kompetenční modely pracovníků.
 • Transformujeme organizaci na procesně řízenou.
 • Změníme myšlení a komunikaci lidí.
 • Zajistíme automatizaci procesů.
 • Definujeme vazby a požadavky na používané nástroje (ERP apod.)
   
Tato fáze vyžaduje součinnost širšího managementu společnosti, vlastníků procesu, odborných pracovníků znalých procesů, nebo pak všech dotčených zaměstnanců. Odhad trvání fáze je 3 - 8 týdnů.

 
IV.fáze

Měření procesů a prevence

 
 • Nastavíme metriky (KPI) k řízení výkonnosti procesů a celé organizace, např. metodou Balanced Scorecard.
 • Vytvoříme systém odměňování zaměstnanců na základě hodnocení osobního výkonu jedince, vztaženého k plnění plánovaných osobních cílů.
 • Nastavíme a zavedeme systém bonusů a malusů.
 • Mzdy a odměny jednotlivých pracovníků budou v korelaci s jejich výkonem.
 • Minimalizujeme „pocitové“ vnímání výsledků hodnocení ze strany podřízených (mám pocit, že bych měl mít tolik a tolik peněz). 
 • Zavedeme systematické optimalizování procesů.
   
Tato fáze vyžaduje součinnost řídících pracovníků, procesních manažerů, business architektů, systémových administrátorů a vlastníků procesu. Z vaší strany by se měli zúčastnit min. 2 lidé, z naší strany 1-2 specialisté. Odhad trvání fáze je 2 - 5 týdnů. 

Kdo pro Vás bude pracovat ?

Máme připraven tým specialistů dle náročnosti a specifik projektu. Pracovat pro Vás bude například:
 
Tomáš Prchal
TOVIA s.r.o.
Procesní poradce, kouč


Jiří Flídr
TOVIA s.r.o.
Procesní poradce, kouč
 
Máte zájem o více informací?

Tomáš Prchal
+420 725 660 800
tomas.prchal@tovia.cz