Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

PROCESNÍ PORADENSTVÍ
Koučink, Coaching

Koučink jako nedílná součást našich služeb.       Koučování (též koučing, coach, coaching nebo koučink) je proces, kterým podporujeme hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v oblasti, kterou si zvolil. V této oblasti netrénujeme, neradíme, ale hledáme řešení společně s klientem.
       Pochopení podstaty řešení a nalezení správné cesty (s tím souvisí i nastavení nejvyšší dostupné motivace k dosažení cílů) ulehčuje dostat se osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

       Koučování a praktikování koučovacího přístupu přináší našim klientům reálné a hmatatelné výsledky, podporuje je v dalších oblastech, které se rozhodli měnit či řešit. Snažíme se o vhodné začlenění této služby do celku zakázky.

           Mnohdy se nám stává, že až při použití koučinku dokážeme vyřešit "zapečenou" situaci, věc a posunout se v rámci splnění cíle klienta dál. Přesněji řečeno dokáže to klient sám, my jsme v tomto okamžiku pouze jeho průvodci.
 

 
Specializujeme se na:
 
 • teamový koučink (týmový koučink)
 • manažerský koučink (executive coaching)
 • osobní koučink
 • kariérový koučink
 

Kdy koučink ANO
 
 • při potřebě něco změnit (ať negativního nebo pozitivního)
 • pokud potřebuji definovat konkrétní cíle a najít cestu k jejich splnění
 • když chci najít jistotu v tématech, které jsem se rozhodl řešit
 • pro fixaci nových znalostí, dovedností
 • při hledání řešení, kde doposud použité nástroje selhaly
 • pokud skutečně chci věci měnit
 • pokud mám 100% důvěru ve svého kouče
 • pokud jsem schopen 100% odpovědnosti sám za sebe a své činy
 • apod.Kdy koučink NE
 
 • v případě psychických nemocí
 • pokud nejsem rozhodnut pro změnu
 • když spolehám na řešení jinde než sám u sebe
 • pokud nemám 100% důvěru v koučování či svého kouče
 • pokud podléhám sklonům k extrémům
 • pokud potřebuji řízení, mentoring apod.
 • pokud nechci nebo neumím přijmout vlastní odpovědnost za sebe a své konání
 • apod.


 

Kdo pro Vás bude pracovat ?

Máme připraven tým specialistů dle náročnosti a specifik projektu. Pracovat pro Vás bude například:
 
Tomáš Prchal
TOVIA s.r.o..
kouč, procesní poradce
 

Máte zájem o více informací?

Tomáš Prchal
+420 725 660 800
tomas.prchal@tovia.cz