Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

BLOG
Kompetenční model jako základ pro řízení lidských zdrojů.

Kompetenční model jako základ pro řízení lidských zdrojů.

 

Kompetenční model

Kompetenční model je komplexním souhrnem klíčových kompetencí zaměstnance, které zajistí úspěšný výkon činnosti na konkrétním funkčním místě. Kompetenční model je souborem požadovaných kompetencí (způsobilostí) pro danou úroveň řízení, nástrojem pro řízení lidských zdrojů, který má napomoci k tomu, aby organizace měla lidský potenciál umožňující dosáhnout jejích cílů. Kompetenční model jako nástroj nabízí praktickou formu, jak jednotlivé nástroje řízení lidských zdrojů jednotně zacílit a zvýšit jejich vzájemnou provázanost. Současně díky své podstatě vnáší do jednotlivých nástrojů prvky, které jsou dobře uchopitelné a srozumitelné pro vedoucí pracovníky a je prostředkem pro zvýšení účinnosti řízení, a tím zprostředkovaně i pro fungování organizace jako takové. Kompetenční model spolu s hodnocením zaměstnanců jsou rozhodujícími nástroji pro budování firemní kultury a zároveň pro kvalitní výkon jednotlivých profesí, a dále pro sdělování priorit organizace v oblasti jejích strategických cílů.


Kompetenční model lze v organizaci považovat za základ pro řízení lidských zdrojů, a sice jako klíčový nástroj například pro:


 

  • hodnocení pracovního výkonu

  • výběr nových zaměstnanců

  • přípravu personálních rezerv

  • vzdělávání a rozvoj pracovníků

  • plánování kariérových drah