Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

BLOG
Typické pain points při implementaci ERP

Typické pain points při implementaci ERP


 
 • Podcenění přípravy / analýzy / plánování.
 • Příliš velký tlak vedení na co nejrychlejší spuštění.
 • Podcenění a nedotažení nastavení do konce, nedostatečné proškolení zaměstnanců.
 • Absence pilotního provozu / kvalitního testování.
 • Příliš rozsáhlé zakázkové dovývoje.
 • Hektické změny během projektu.
 • Zvažování pouze nákladů na pořízení, nikoli na provoz (TCO na 5 let chybí).
 • Ignorování správy změn v rámci implementace ERP - schopnost efektivně řídit změny může být velmi důležitá dovednost, kterou musí vedení, manažeři a  zaměstnanci zvládnout.
 • Neinvestuje se / nepodporuje implementační tým – správné uspořádání interního projektového týmu.
 • Špatná komunikace (zejména mezi jednotlivými odděleními).
 • Neexistuje plán údržby a rozvoje ERP - implementace ERP systému vyžaduje čas, ale práce se stěží zastaví, jakmile bude systém úspěšně zaveden.
 • Nerealizuje se pečlivé sbírání požadavků.
 • Nejsou zahrnuti klíčoví uživatelé (ze všech oddělení) do rozhodovacího procesu.
 • Nesprávné „rozpočtování“ pracovníky v oblasti technologií - často vidíme, že vedoucí představitelé podceňují náklady spojené s implementací, mezi něž patří údržba a úroveň pracovníků, potřebných k úspěchu projektu.
 • Neváží se klady a zápory v provozu na místě vs. ERP na bázi cloud.
 • Nezahrnují se rozhodná řešení pro konkrétní odvětví v rozhodovacím procesu (je-li to relevantní) - při výběru řešení ERP vedoucí pracovníci často přehlížejí skutečnost, že "existuje spousta velmi dobrých malých softwarových společností, které podporují specifické průmyslové odvětví se specializovanými potřebami, jako je farmaceutická distribuce," 
 • Oslněni funkcemi ERP -> funkce jsou důležité, ale nejsou všechno.
 • Implementace systému najednou (nebo se o to alespoň zákazník snaží).