Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

HM-Metal s.r.o.

Ve společnosti HM-METAL byla v měsíci červenci zahájena zásadní kvalitativní změna v realizaci podnikatelského záměru společnosti prostřednictvím projektu pod názvem Strategie 2030. Po letech úspěšného rozvoje dospěla firma HM-METAL do situace, kdy její vedení musí řešit další směřování firmy a její rozvojový plán s časovým horizontem na příštích 15 let.

Společnost HM-METAL s.r.o. je firma, která dlouhodobě plánuje svůj udržitelný rozvoj. V současné době připravuje rozvojový záměr v dlouhodobém horizontu tak, aby její strategie odpovídala zvýšeným nárokům klientů. Nedílnou součástí řízení rozvoje firmy jsou plánované rozvojové inovační projekty, zaměřené do potřebných oblastí zlepšování firemních procesů, realizují se odborná vzdělávání zaměstnanců a managementu. Firma citlivě reaguje na podněty z trhu, které konzultuje management se svými zákazníky na nových zakázkách.

Zahájený projekt si klade za cíl další udržitelný rozvoj firmy a jejího podnikatelského prostředí. Realizace projektu je personálně i organizačně zajištěna, byl sestaven zkušený realizační tým projektu, který je zárukou objektivního posuzování všech aspektů rozvoje strategie podniku.
Hlavním cílem projektu Strategie 2030 je definovat rámec rozvoje společnosti až do roku 2030 se zohledněním všech důležitých okolností vývoje na trhu, dále technologického vývoje a organizačního rozvoje ve firmě při současném respektováním  požadavků klíčových obchodních partnerů.