Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

Účast TOVIA s.r.o. na pilotní Burze filantropie.

V pondělí 29. května 2017 uspořádal KOUS Vysočina, z.s. pilotní Burzu filantropie v Kraji Vysočina. Burza filantropie přichází ze sousedního Pardubického kraje, kde ji šestým rokem pořádá Koalice nevládek Pardubicka. Jejím smyslem je podpora projektů neziskových organizací donátory z řad firem, podnikatelů a veřejné správy.

Pilotní Burzy filantropie se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, Senátu Parlamentu ČR, města Jihlavy, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a další

Pan Tomáš Prchal z firmy Tovia s.r.o. podpořil částkou 5000,-Kč projekt organizace Ječmínek, o.p.s. a stejnou částkou 5000,- Kč projekt Centra J.J.Petalolozziho. Zároveń oběma organizacím poskytl budget služeb v hodnotě 20.000.- Kč, které si mohou, dle vlastního výběru, od společnosti odebrat.