Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

Strategická cesta - bezplatný pilotní projekt.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Vyhodnocení klíčových oblastí fungování společnosti a vyhodnocení jejich úrovně dle mezinárodně respektované metodiky. Náš tým strategických konzultantů diagnostikuje nejslabší články ve společnosti a navrhne soubor opatření k optimalizaci fungování a výkonu společnosti.
 
CO VÁM AUDIT PŘINESE                                  
 • Posouzení firemních procesů
 • Návrh opatření pro zvýšení efektivity
 • Zpracování základního plánu rozvojových aktivit a návrh plánu vzdělávání
 • Definice aktuálního stavu společnosti pro přípravu rozvojových projektů
 • Dílčí organizační a technické analýzy
  • základní SWOT analýzu společnosti
  • zjednodušený procesní audit
  • zjednodušený průmyslový audit
 • Možné zjištění kde mohou vznikat ztráty, škody a prodělky ve firmě – nejen finanční, ale i výkonnostní (ve výrobě v nastavení zásobování, obchodu atd.)
 • Zjistíte zda máte jasné a realizovatelné firemní cíle, správné nastavení výroby, skladování, obchodu a služeb včetně náhledu na další roky apod. (nastavení měření pomocí KPI atd.)
 • Poodhalíte to, co vás nyní omezuje v dosahování definovaných cílů, ukazatelů apod.
 • Navrhneme správný chod (systém) společnosti (procesní řízení, MBO atd.)
 • Návrh odstínění (anulování) neduhů, výkyvů, úniků apod. (finančních, časových, atd. )
 • Praktické ukázky, na přikladu jiných firem, strategii naší práce a Vaší možnou úsporu.
 
PRO KOHO A KDY JE AUDIT VHODNÝ
 • Obchodní a výrobní společnosti o velikosti od 1 do 500 osob
 • Při zahajování nebo ukončování významných rozvojových nebo vzdělávacích projektů
 • Při přechodu z vlastnického na manažerský způsob řízení
 • Při předávání firmy „z otce na syna“
 • Při zakládání nových poboček nebo rozšiřování sítě prodejen
 • Při zacílení na snižování nákladů
 • Před strategickým rozhodnutím anebo tvorbou strategie
 
VYUŽÍVÁNÉ METODY A VÝSTUPY:
Audit provádí tým konzultantů formou strukturovaných pohovorů s klíčovými pracovníky přímo v prostředí společnosti.
Audit zahrnuje tyto oblasti:
 • Strategie společnosti a metody řízení společnosti včetně návazností na správné (funkční) nastavení procesů společnosti
 • Monitoring klíčových ukazatelů a procesů napříč všemi odděleními společnosti (výroba, logistika, obchod, personalistika, marketing)
Výstupem auditu je Hodnoticí zpráva, vycházející z metod:
 • SWOT analýza společnosti
 • Procesní analýza
 • Zpracování základního plánu rozvojových aktivit a návrh plánu vzdělávání včetně základního návrhu kompetenčního modelu a doporučení systému motivace, hodnocení a odměňování
ROZSAH
V závislosti na velikosti společnosti a na dostupnosti a podrobnosti podkladů lze audit společnosti realizovat za jeden až dva dny v týmu dvou konzultantů.
Na audit společnosti navazuje prezentace výsledků v rozsahu cca tří hodin.

REFERENCE
 • CARMAN, a.s.
 • CARMAN-DOORS, s.r.o.
 • DAE EU s.r.o.
 • DUP Pelhřimov
 • EUROGEMA CZ, a.s.
 • FEROPLAST s.r.o.
 • HM-METAL s.r.o.
 • SIGMA GROUP, a.s.
 • STAVEBNINY PRIMA, s.r.o.