Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

Strojírenský zkušební ústav s.p.

Strojírenský zkušební ústav je respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízí v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictvíinspekcecertifikace a školení.

Společnost TOVIA s.r.o. realizuje pro Strojírenský zkušební ústav s.p. dodávku služeb v následujících oblastech:
 
  • zpracování studie proveditelnosti dle přílohy č. 2 Pravidel, pro účely projektu: Integrovaný regionální operační program (dále IROP), 23Výzva SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I.
  • poradenské a konzultační služby v rámci projektu výběru nového Komplexního informačního systému (KIS)