Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

Vratka o.s.

Občanské sdružení Vrátka o.s v současné době poskytuje pracovní příležitost pro více jak 40 lidí. Organizuje mnoho volnočasových aktivit, zajišťuje finanční prostředky mj. formou  fundraisingu, provozuje několik středisek  (kavárna, pekárna, šicí dílna ...) a soustavně se snaží věnovat pozornost novým, rozvojovým aktivitám a projektům.

Toto vše klade velké nároky, ve své podstatě stejné jako v jakékoli jiné komerční organizaci, ovšem za zcela jiných ekonomických podmínek na celkovou organizační strukturu včetně lidí.

Jeikož si představitelé sdružení uvědomují potřebu být stále flexibilní a rozvíjející se organizaci, přistoupilo k realizaci kroků, které se stali součástí naší společné zakázky.
 
  • Nastavení strategie na rok 2015/2016.
  • Změna struktury organizace z hierarchicky řízené na procesně řízenou.
  • Nastavení kompetenčních matic
  • Nastavení systému motivace a odměňování.


Přeji nám ze srdce úspěch tohoto projektu a naplnění jeho cílů.